Algemene Voorwaarden

Berkenberg Mode
https://berkenbergmode.nl/
Nederland en België
support@berkenbergmode.nl
De Nieuwe Erven 3, Cuijk, Noord-Brabant, 5431NV, Nederland (geen retour-/bezoekadres)

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door toegang te krijgen tot en een bestelling te plaatsen bij Berkenberg Mode, bevestigt u dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de servicevoorwaarden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden hieronder. Deze voorwaarden gelden voor de gehele website en voor elke e-mail of andere vorm van communicatie tussen u en Berkenberg Mode.

Onder geen enkele omstandigheid is het Berkenberg Mode-team aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit het gebruik van, of het onvermogen om de materialen op deze website te gebruiken, zelfs als het Berkenberg Mode-team of een gemachtigde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als uw gebruik van materialen van deze site resulteert in de noodzaak voor onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, neemt u de kosten daarvan op zich.

Berkenberg Mode is niet verantwoordelijk voor enige uitkomsten die kunnen optreden tijdens het gebruik van onze bronnen. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en het gebruiksbeleid van bronnen op elk moment te herzien.

LICENTIE Berkenberg Mode verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de website te downloaden, installeren en gebruiken strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden vormen een contract tussen u en Berkenberg Mode (in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als "Berkenberg Mode", "wij", "ons" of "onze"), de aanbieder van de Berkenberg Mode-website en de diensten die toegankelijk zijn vanaf de Berkenberg Mode-website (gezamenlijk aangeduid in deze Algemene Voorwaarden als de "Berkenberg Mode-dienst").

U gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, gebruik de Berkenberg Mode-dienst dan niet. In deze Algemene Voorwaarden verwijst "u" naar zowel uzelf als individu als de entiteit die u vertegenwoordigt. Als u enige van deze Algemene Voorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om uw account te annuleren of de toegang tot uw account te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving.

DEFINITIES EN BELANGRIJKE TERMEN Om dingen zo duidelijk mogelijk uit te leggen in deze Algemene Voorwaarden, zijn de volgende termen strikt gedefinieerd elke keer dat ze worden genoemd:

 • Cookie: een kleine hoeveelheid data gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
 • Bedrijf: wanneer dit beleid "Bedrijf", "wij", "ons" of "onze" vermeldt, verwijst dit naar Berkenberg Mode, De Nieuwe Erven 3, Cuijk, Noord-Brabant, 5431NV, Nederland (geen retour-/bezoekadres), die verantwoordelijk is voor uw informatie onder deze Algemene Voorwaarden.
 • Land: waar Berkenberg Mode of de eigenaren/oprichters van Berkenberg Mode zijn gevestigd, in dit geval Nederland en België.
 • Apparaat: elk met internet verbonden apparaat zoals een telefoon, tablet, computer of elk ander apparaat dat kan worden gebruikt om Berkenberg Mode te bezoeken en de diensten te gebruiken.
 • Dienst: verwijst naar de dienst die door Berkenberg Mode wordt geleverd zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.
 • Dienst van derden: verwijst naar adverteerders, prijsvraag sponsoren, promotie- en marketingpartners en anderen die onze content leveren of wiens producten of diensten wij denken dat u interessant zou kunnen vinden.
 • Website: de site van Berkenberg Mode, toegankelijk via deze URL: https://berkenbergmode.nl/
 • U: een persoon of entiteit die is geregistreerd bij Berkenberg Mode om de Diensten te gebruiken.

BEPERKINGEN U gaat ermee akkoord, en u zult anderen niet toestaan om:

 • De website in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, te leasen, toe te wijzen, te distribueren, te verzenden, te hosten, uit te besteden, openbaar te maken of anderszins commercieel te exploiteren of het platform beschikbaar te maken voor een derde partij.
 • De website of enig deel daarvan te wijzigen, afgeleide werken te maken, te demonteren, te decompileren of reverse engineering toe te passen.
 • Enige eigendomsvermelding (inclusief enige kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) van Berkenberg Mode of zijn gelieerden, partners, leveranciers of de licentiegevers van de website te verwijderen, te wijzigen of te verbergen.

RETOUR- EN TERUGBETAALBELEID Bedankt voor het winkelen bij Berkenberg Mode. We waarderen dat u de spullen die wij maken leuk vindt. We willen ook dat u een prettige ervaring heeft bij het verkennen, evalueren en kopen van onze producten.

Zoals bij elke winkelervaring zijn er voorwaarden die van toepassing zijn op transacties bij Berkenberg Mode. We houden dit zo kort als onze advocaten toestaan. Het belangrijkste om te onthouden is dat door een bestelling te plaatsen of een aankoop te doen bij Berkenberg Mode, u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden samen met het Privacybeleid van Berkenberg Mode.

Als u om welke reden dan ook niet helemaal tevreden bent met een goed of dienst die wij bieden, neem dan contact met ons op en wij zullen eventuele problemen die u ondervindt met ons product bespreken.

UW SUGGESTIES Alle feedback, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of suggesties (gezamenlijk, "Suggesties") die door u aan Berkenberg Mode worden verstrekt met betrekking tot de website, blijven het enige en exclusieve eigendom van Berkenberg Mode.

Berkenberg Mode is vrij om de Suggesties te gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of herdistribueren voor welk doel dan ook en op welke manier dan ook zonder enige vergoeding of vergoeding aan u.

UW TOESTEMMING We hebben onze Algemene Voorwaarden bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe deze wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, stemt u hierbij in met onze Algemene Voorwaarden.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Berkenberg Mode. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid of meningen die worden geuit op dergelijke websites, en dergelijke websites worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid door ons. Onthoud dat wanneer u een link gebruikt om van de Diensten naar een andere website te gaan, onze Algemene Voorwaarden niet langer van kracht zijn. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief die welke een link op ons platform hebben, zijn onderworpen aan de eigen regels en beleid van die website. Dergelijke derden kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.

COOKIES Berkenberg Mode gebruikt "Cookies" om de gebieden van onze website te identificeren die u heeft bezocht. Een Cookie is een klein stukje data dat door een webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Wij gebruiken Cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, maar ze zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Echter, zonder deze cookies kunnen bepaalde functionaliteiten zoals video's onbeschikbaar worden, of zou u elke keer dat u de website bezoekt uw inloggegevens moeten invoeren omdat wij niet zouden kunnen onthouden dat u eerder had ingelogd. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van Cookies uit te schakelen. Echter, als u Cookies uitschakelt, kunt u mogelijk geen toegang krijgen tot functies op onze website correct of helemaal niet. Wij plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in Cookies.

WIJZIGINGEN IN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN U erkent en stemt ermee in dat Berkenberg Mode de Dienst (of functies binnen de Dienst) op elk moment en naar eigen goeddunken permanent of tijdelijk kan stopzetten, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Dienst. U hoeft Berkenberg Mode niet specifiek te informeren wanneer u stopt met het gebruik van de Dienst. U erkent en stemt ermee in dat als Berkenberg Mode de toegang tot uw account uitschakelt, u mogelijk wordt verhinderd toegang te krijgen tot de Dienst, uw accountgegevens of enige bestanden of andere materialen die in uw account zijn opgenomen.

Als we besluiten om onze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina plaatsen en/of de datum van wijziging van de Algemene Voorwaarden hieronder bijwerken.

WIJZIGINGEN AAN ONZE WEBSITE Berkenberg Mode behoudt zich het recht voor om de website of enige dienst waarmee het verbinding maakt tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u.

UPDATES AAN ONZE WEBSITE Berkenberg Mode kan van tijd tot tijd verbeteringen of verbeteringen aan de functies/functionaliteit van de website leveren, waaronder patches, bugfixes, updates, upgrades en andere modificaties ("Updates").

Updates kunnen bepaalde functies en/of functionaliteiten van de website wijzigen of verwijderen. U stemt ermee in dat Berkenberg Mode geen verplichting heeft om (i) updates te verstrekken of (ii) door te gaan met het leveren of mogelijk maken van bepaalde functies en/of functionaliteiten van de website aan u.

U stemt er verder mee in dat alle Updates (i) worden geacht een integraal onderdeel van de website te vormen en (ii) onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

DIENSTEN VAN DERDEN We kunnen inhoud van derden weergeven, opnemen of beschikbaar stellen (inclusief gegevens, informatie, toepassingen en andere productservices) of links naar websites of diensten van derden verstrekken ("Diensten van derden").

U erkent en stemt ermee in dat Berkenberg Mode niet verantwoordelijk is voor enige Diensten van derden, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Berkenberg Mode aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of entiteit voor enige Diensten van derden.

Diensten van derden en links daarnaartoe worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en u krijgt er toegang toe en gebruikt ze geheel op eigen risico en onderworpen aan de voorwaarden van die derden.

TERMIJN EN BEËINDIGING Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of Berkenberg Mode wordt beëindigd.

Berkenberg Mode kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook opschorten of beëindigen.

Schermafbeelding_2024-04-22_141935.png