PRIVACYBELEID

Bijgewerkt op 5 juli 2024

Berkenberg Mode ("wij", "ons" of "onze") zet zich in om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door Berkenberg Mode.
Dit privacybeleid is van toepassing op onze website en de bijbehorende subdomeinen (gezamenlijk onze "Service") naast onze applicatie Berkenberg Mode. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Service, geeft u aan dat u ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat zoals hierin beschreven.

Definities en sleuteltermen

 • Cookie: Een kleine hoeveelheid data gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
 • Bedrijf: Wanneer dit beleid "Bedrijf", "wij", "ons" of "onze" vermeldt, verwijst het naar Berkenberg Mode, geregistreerd in Nederland, verantwoordelijk voor uw informatie onder dit privacybeleid.
 • Land: Waar Berkenberg Mode of de eigenaren/oprichters van Berkenberg Mode zijn gevestigd, in dit geval Nederland en België.
 • Klant: Verwijst naar het bedrijf, de organisatie of de persoon die zich aanmeldt om de Berkenberg Mode Service te gebruiken om de relaties met uw consumenten of servicegebruikers te beheren.
 • Apparaat: Elk internet-verbonden apparaat zoals een telefoon, tablet, computer of elk ander apparaat dat kan worden gebruikt om Berkenberg Mode te bezoeken en de services te gebruiken.
 • IP-adres: Elk apparaat dat is verbonden met internet krijgt een nummer toegewezen, bekend als een Internet Protocol (IP) adres. Deze nummers worden meestal toegewezen in geografische blokken. Een IP-adres kan vaak worden gebruikt om de locatie te identificeren van waaruit een apparaat verbinding maakt met internet.
 • Personeel: Verwijst naar die personen die in dienst zijn van Berkenberg Mode of onder contract staan om een dienst te verlenen namens een van de partijen.
 • Persoonsgegevens: Elke informatie die direct, indirect, of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - toestaat dat een natuurlijk persoon geïdentificeerd of identificeerbaar is.
 • Service: Verwijst naar de service die wordt geleverd door Berkenberg Mode zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.
 • Derde-dienst: Verwijst naar adverteerders, sponsors van wedstrijden, promotie- en marketingpartners, en anderen die onze inhoud leveren of wiens producten of services we denken dat u mogelijk interessant vindt.
 • Website: De site van Berkenberg Mode, die toegankelijk is via deze URL: https://berkenbergmode.nl/
 • U: Een persoon of entiteit die geregistreerd is bij Berkenberg Mode om de Services te gebruiken.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen informatie van u wanneer u onze website bezoekt, zich registreert op onze site, een bestelling plaatst, zich abonneert op onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of een formulier invult. Deze informatie kan omvatten:

 • Naam / Gebruikersnaam
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Postadressen
 • Factuuradressen

Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen?

Elke informatie die we van u verzamelen kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

 • Om uw ervaring te personaliseren (uw informatie helpt ons beter te reageren op uw individuele behoeften).
 • Om onze website te verbeteren (we streven er voortdurend naar om onze website-aanbiedingen te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen).
 • Om de klantenservice te verbeteren (uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw klantenserviceverzoeken en ondersteuningsbehoeften).
 • Om transacties te verwerken.
 • Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren.
 • Om periodieke e-mails te sturen.

Wanneer gebruikt Berkenberg Mode eindgebruikersinformatie van derden?

Berkenberg Mode verzamelt eindgebruikersgegevens die nodig zijn om de Berkenberg Mode-diensten aan onze klanten te leveren. Eindgebruikers kunnen ons vrijwillig informatie verstrekken die zij beschikbaar hebben gesteld op sociale media websites. Als u ons dergelijke informatie verstrekt, kunnen we openbaar beschikbare informatie verzamelen van de sociale media websites die u hebt aangegeven. U kunt controleren hoeveel van uw informatie sociale media websites openbaar maken door deze websites te bezoeken en uw privacyinstellingen te wijzigen.

Wanneer gebruikt Berkenberg Mode klantinformatie van derden?

We ontvangen soms informatie van derden wanneer u contact met ons opneemt. Bijvoorbeeld wanneer u uw e-mailadres aan ons verstrekt om interesse te tonen in het worden van een Berkenberg Mode-klant, ontvangen we informatie van een derde partij die geautomatiseerde fraudedetectiediensten levert aan Berkenberg Mode. We verzamelen ook af en toe informatie die openbaar beschikbaar is gemaakt op sociale media websites. U kunt controleren hoeveel van uw informatie sociale media websites openbaar maken door deze websites te bezoeken en uw privacyinstellingen te wijzigen.

Delen we de informatie die we verzamelen met derden?

We kunnen de informatie die we verzamelen, zowel persoonlijk als niet-persoonlijk, delen met derden zoals adverteerders, sponsors van wedstrijden, promotie- en marketingpartners, en anderen die onze inhoud leveren of wiens producten of diensten we denken dat u mogelijk interessant vindt. We kunnen het ook delen met onze huidige en toekomstige gelieerde bedrijven en zakenpartners, en als we betrokken zijn bij een fusie, verkoop van activa of andere zakelijke reorganisatie, kunnen we uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie ook delen of overdragen aan onze opvolgers.

We kunnen vertrouwde derde-dienstverleners inschakelen om functies uit te voeren en diensten aan ons te verlenen, zoals het hosten en onderhouden van onze servers en de website, databaseopslag en -beheer, e-mailbeheer, opslagmarketing, creditcardverwerking, klantenservice en het vervullen van bestellingen voor producten en diensten die u mogelijk via de website koopt. We zullen waarschijnlijk uw persoonlijke informatie, en mogelijk enkele niet-persoonlijke informatie, delen met deze derden om hen in staat te stellen deze diensten voor ons en voor u uit te voeren.

We kunnen delen van onze logbestandgegevens, inclusief IP-adressen, delen voor analysedoeleinden met derden zoals webanalysepartners, applicatieontwikkelaars en advertentienetwerken. Als uw IP-adres wordt gedeeld, kan het worden gebruikt om de algemene locatie en andere technische gegevens zoals verbindingssnelheid te schatten, of u de website hebt bezocht op een gedeelde locatie, en het type apparaat dat is gebruikt om de website te bezoeken. Ze kunnen informatie over onze advertenties en wat u op de website ziet aggregeren en vervolgens audit-, onderzoeks- en rapportagediensten voor ons en onze adverteerders leveren.

We kunnen ook persoonlijke en niet-persoonlijke informatie over u bekendmaken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen of particuliere partijen, aangezien we naar eigen goeddunken noodzakelijk of passend achten om te reageren op claims, juridische procedures (inclusief dagvaardingen), om onze rechten en belangen of die van een derde partij te beschermen, de veiligheid van het publiek of een persoon te waarborgen, illegale, onethische of juridisch actiegerichte activiteiten te voorkomen of te stoppen, of anderszins te voldoen aan toepasselijke gerechtelijke bevelen, wetten, regels en voorschriften.

Waar en wanneer wordt informatie verzameld van klanten en eindgebruikers?

Berkenberg Mode zal persoonlijke informatie verzamelen die u ons verstrekt. We kunnen ook persoonlijke informatie over u ontvangen van derden zoals hierboven beschreven.

Hoe gebruiken we uw e-mailadres?

Door uw e-mailadres op deze website in te voeren, stemt u ermee in e-mails van ons te ontvangen. U kunt uw deelname aan een van deze e-maillijsten op elk moment annuleren door op de opt-out link of andere afmeldoptie te klikken die in de respectieve e-mail is opgenomen. We sturen alleen e-mails naar mensen die ons hebben gemachtigd om contact met hen op te nemen, hetzij direct, hetzij via een derde partij. We sturen geen ongevraagde commerciële e-mails omdat we net zo'n hekel hebben aan spam als u. Door uw e-mailadres in te voeren, stemt u er ook mee in dat we uw e-mailadres gebruiken voor klantdoelgroep targeting op sites zoals Facebook, waar we aangepaste advertenties weergeven aan specifieke mensen die hebben aangegeven communicatie van ons te willen ontvangen. E-mailadressen die alleen via de bestelverwerkingspagina zijn ingevoerd, worden uitsluitend gebruikt om u informatie en updates te sturen met betrekking tot uw bestelling. Als u ons echter hetzelfde e-mailadres via een andere methode hebt verstrekt, kunnen we het gebruiken voor een van de doeleinden die in dit beleid worden genoemd. Let op: als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, bevatten we gedetailleerde afmeldinstructies onderaan elke e-mail.

Hoe lang bewaren we uw informatie?

We bewaren uw informatie alleen zolang als nodig is om Berkenberg Mode aan u te leveren en de doeleinden te vervullen die in dit beleid zijn beschreven. Dit geldt ook voor iedereen met wie we uw informatie delen en die diensten namens ons uitvoert. Wanneer we uw informatie niet langer hoeven te gebruiken en het niet wettelijk verplicht is om deze te bewaren, zullen we deze uit onze systemen verwijderen of depersonaliseren zodat we u niet kunnen identificeren.

Hoe beschermen we uw informatie?

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen wanneer u een bestelling plaatst of uw persoonlijke informatie invoert, indient of opent. We bieden het gebruik van een beveiligde server aan. Alle verstrekte gevoelige/creditinformatie wordt via Secure Socket Layer (SSL) technologie verzonden en vervolgens versleuteld in de database van onze betalingsgateway-providers om alleen toegankelijk te zijn voor degenen die gemachtigd zijn met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen en verplicht zijn om de informatie vertrouwelijk te houden. Na een transactie wordt uw privé-informatie (creditcards, sofinummers, financiële gegevens, etc.) nooit opgeslagen. We kunnen echter geen absolute beveiliging van de informatie die u naar Berkenberg Mode verzendt garanderen of waarborgen dat uw informatie op de Service niet kan worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door een schending van een van onze fysieke, technische of beheerste beveiligingsmaatregelen.

Kan mijn informatie worden overgedragen naar andere landen?

Berkenberg Mode is gevestigd in Nederland. Informatie verzameld via onze website, door directe interacties met u of door gebruik van onze hulpsdiensten kan van tijd tot tijd worden overgedragen naar onze kantoren of personeel, of naar derden, overal ter wereld worden bekeken en gehost, inclusief landen die mogelijk geen wetten van algemene toepassing hebben die het gebruik en de overdracht van dergelijke gegevens reguleren. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u door een van de bovenstaande te gebruiken vrijwillig in met de grensoverschrijdende overdracht en hosting van dergelijke informatie.

Is de informatie verzameld via de Berkenberg Mode Service veilig?

We nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw informatie te beschermen. We hebben fysieke, elektronische en beheerprocedures om te helpen bij het beschermen, voorkomen van ongeautoriseerde toegang, het handhaven van gegevensbeveiliging en het correct gebruiken van uw informatie. Echter, noch mensen, noch beveiligingssystemen zijn onfeilbaar, inclusief versleutelsystemen. Bovendien kunnen mensen opzettelijke misdrijven plegen, fouten maken of geen beleid volgen. Daarom, terwijl we redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als toepasselijke wetgeving enige niet-afdwingbare plicht oplegt om uw persoonlijke informatie te beschermen, stemt u ermee in dat opzettelijk wangedrag de normen zullen zijn die worden gebruikt om onze naleving van die plicht te meten.

Kan ik mijn informatie bijwerken of corrigeren?

De rechten die u hebt om updates of correcties van de door Berkenberg Mode verzamelde informatie aan te vragen, hangen af van uw relatie met Berkenberg Mode. Personeel kan hun informatie bijwerken of corrigeren zoals uiteengezet in ons interne bedrijfsbeleid. Klanten hebben het recht om beperkingen op te leggen aan bepaald gebruik en bepaalde openbaarmakingen van persoonlijk identificeerbare informatie zoals volgt. U kunt contact met ons opnemen om (1) uw persoonlijk identificeerbare informatie bij te werken of te corrigeren, (2) uw voorkeuren met betrekking tot communicatie en andere informatie die u van ons ontvangt te wijzigen, of (3) de persoonlijk identificeerbare informatie die over u wordt bewaard in onze systemen te verwijderen (onder voorbehoud van de volgende paragraaf) door uw account te annuleren. Dergelijke updates, correcties, wijzigingen en verwijderingen zullen geen invloed hebben op andere informatie die we behouden, of informatie die we aan derden hebben verstrekt onder dit Privacybeleid voorafgaand aan een dergelijke update, correctie, wijziging of verwijdering. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we redelijke stappen ondernemen (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord) om uw identiteit te verifiëren voordat we u toegang verlenen tot uw profiel of correcties aanbrengen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van uw unieke wachtwoord en accountinformatie.

U moet zich ervan bewust zijn dat het technologisch niet mogelijk is om elk record van de informatie die u ons hebt verstrekt uit ons systeem te verwijderen. De noodzaak om onze systemen te back-uppen om informatie te beschermen tegen onbedoeld verlies betekent dat een kopie van uw informatie kan bestaan in een niet-verwijderbare vorm die moeilijk of onmogelijk voor ons zal zijn om te vinden. Onmiddellijk na ontvangst van uw verzoek, zullen alle persoonlijke informatie die is opgeslagen in databases die we actief gebruiken, en andere gemakkelijk doorzoekbare media, worden bijgewerkt, gecorrigeerd, gewijzigd of verwijderd, zoals van toepassing, zodra en voor zover redelijk en technisch uitvoerbaar.

Als u een eindgebruiker bent en uw informatie wilt bijwerken, verwijderen of ontvangen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de organisatie waarvan u klant bent.

Personeel

Als u een medewerker of sollicitant bent van Berkenberg Mode, verzamelen we informatie die u ons vrijwillig verstrekt. We gebruiken de verzamelde informatie voor Human Resources-doeleinden om voordelen aan werknemers te beheren en sollicitanten te screenen.

U kunt contact met ons opnemen om (1) uw informatie bij te werken of te corrigeren, (2) uw voorkeuren met betrekking tot communicatie en andere informatie die u van ons ontvangt te wijzigen, of (3) een record van de informatie die we over u hebben te ontvangen. Dergelijke updates, correcties, wijzigingen en verwijderingen zullen geen invloed hebben op andere informatie die we behouden of informatie die aan derden is verstrekt onder dit Privacybeleid voorafgaand aan een dergelijke update, correctie, wijziging of verwijdering.

Verkoop van bedrijf

We behouden ons het recht voor om informatie over te dragen aan een derde partij in het geval van een verkoop, fusie of andere overdracht van alle of vrijwel alle activa van Berkenberg Mode of een van zijn Corporate Affiliates (zoals hierin gedefinieerd), of dat deel van Berkenberg Mode of een van zijn Corporate Affiliates waarmee de Service verband houdt, of in het geval dat we ons bedrijf beëindigen of een verzoek indienen of tegen ons een verzoek wordt ingediend in faillissement, reorganisatie of een soortgelijke procedure, op voorwaarde dat de derde partij instemt met het naleven van de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Gelieerde bedrijven

We kunnen informatie (inclusief persoonlijke informatie) over u bekendmaken aan onze Corporate Affiliates. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent "Corporate Affiliate" elke persoon of entiteit die direct of indirect controleert, wordt gecontroleerd door, of onder gemeenschappelijke controle staat met Berkenberg Mode, of dit nu door eigendom of anderszins is. Alle informatie die betrekking heeft op u die we aan onze Corporate Affiliates verstrekken, zal door die Corporate Affiliates worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Toepasselijk recht

Dit Privacybeleid wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken met betrekking tot enige actie of geschil die ontstaat tussen de partijen onder of in verband met dit Privacybeleid, behalve voor die personen die rechten kunnen hebben om claims in te dienen onder het Privacy Shield of het Swiss-US-kader.

De wetten van Nederland, met uitsluiting van zijn conflicterende wettelijke regels, zullen deze Overeenkomst en uw gebruik van de website beheersen. Uw gebruik van de website kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Door gebruik te maken van Berkenberg Mode of direct contact met ons op te nemen, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, dient u onze website of onze diensten niet te gebruiken. Voortgezet gebruik van de website, direct engagement met ons of het volgen van het plaatsen van wijzigingen in dit Privacybeleid die geen significante invloed hebben op het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie, betekent dat u die wijzigingen accepteert.

Uw toestemming

We hebben ons Privacybeleid bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe het wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, stemt u hierbij in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Links naar andere websites

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Services. De Services kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Berkenberg Mode. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die worden geuit op dergelijke websites, en dergelijke websites worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid of volledigheid door ons. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de Services naar een andere website te gaan, ons Privacybeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief die welke een link op ons platform hebben, is onderworpen aan de regels en beleidsregels van die website. Dergelijke derden kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.

Advertenties

Deze website kan advertenties van derden en links naar websites van derden bevatten. Berkenberg Mode doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid of geschiktheid van enige informatie in die advertenties of websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gedrag of de inhoud van die advertenties en websites en de aanbiedingen van de derden.

Advertenties houden Berkenberg Mode en veel van de websites en diensten die u gratis gebruikt, gratis. We werken hard om ervoor te zorgen dat advertenties veilig, onopvallend en zo relevant mogelijk zijn.

Advertenties van derden en links naar andere sites waar goederen of diensten worden geadverteerd, zijn geen goedkeuringen of aanbevelingen door Berkenberg Mode van de sites, goederen of diensten van derden. Berkenberg Mode neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een van de advertenties, beloften die worden gedaan, of de kwaliteit/betrouwbaarheid van de producten of diensten die in alle advertenties worden aangeboden.

Cookies voor advertenties

Deze cookies verzamelen informatie in de loop van de tijd over uw online activiteiten op de website en andere online diensten om online advertenties relevanter en effectiever voor u te maken. Dit staat bekend als op interesses gebaseerde advertenties. Ze voeren ook functies uit zoals het voorkomen dat dezelfde advertentie continu opnieuw verschijnt en ervoor zorgen dat advertenties correct worden weergegeven voor adverteerders. Zonder cookies is het voor een adverteerder erg moeilijk om zijn doelgroep te bereiken of te weten hoeveel advertenties werden getoond en hoeveel klikken ze ontvingen.

Cookies

Berkenberg Mode gebruikt "Cookies" om de gebieden van onze website te identificeren die u hebt bezocht. Een Cookie is een klein stukje data dat wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat door uw webbrowser. We gebruiken Cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, maar ze zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies kunnen bepaalde functionaliteiten, zoals video's, echter niet beschikbaar zijn of zou u elke keer dat u de website bezoekt uw inloggegevens moeten invoeren omdat we niet zouden kunnen onthouden dat u eerder had ingelogd. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van Cookies uit te schakelen. Als u Cookies echter uitschakelt, heeft u mogelijk geen toegang tot functionaliteiten op onze website of helemaal niet. We plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in Cookies.

Blokkeren en uitschakelen van cookies en soortgelijke technologieën

Waar u zich ook bevindt, u kunt uw browser ook instellen om cookies en soortgelijke technologieën te blokkeren, maar deze actie kan onze essentiële cookies blokkeren en voorkomen dat onze website correct functioneert, en u kunt mogelijk niet volledig gebruik maken van alle functies en services van de website. U moet zich ook bewust zijn dat u mogelijk ook enkele opgeslagen informatie (bijv. opgeslagen inloggegevens, sitevoorkeuren) verliest als u cookies in uw browser blokkeert. Verschillende browsers maken verschillende controles beschikbaar voor u. Het uitschakelen van een cookie of een categorie cookies verwijdert de cookie niet uit uw browser, tenzij dit handmatig wordt voltooid via de browserfunctie.

Privacy van kinderen

We verzamelen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar alleen om onze diensten te verbeteren. Als u jonger bent dan 13 jaar, mag u onze website alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of voogd.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

We kunnen onze Service en ons beleid wijzigen, en we kunnen wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid zodat het nauwkeurig onze Service en ons beleid weergeeft. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we u op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via onze Service) voordat we wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid en u de kans geven om ze te bekijken voordat ze van kracht worden. Dan, als u de Service blijft gebruiken, bent u gebonden aan het bijgewerkte Privacybeleid. Als u niet akkoord wilt gaan met dit of een bijgewerkt Privacybeleid, kunt u uw account verwijderen.

Derde-diensten

We kunnen inhoud van derden (inclusief gegevens, informatie, toepassingen en andere productservices) weergeven, opnemen of beschikbaar maken of links naar websites of diensten van derden ("Derde-diensten") aanbieden.

U erkent en stemt ermee in dat Berkenberg Mode niet verantwoordelijk is voor enige Derde-diensten, inclusief hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, legaliteit, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Berkenberg Mode neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voor u of enige andere persoon of entiteit voor enige Derde-diensten.

Derde-diensten en links daarnaar worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en u krijgt er volledig op eigen risico toegang toe en gebruikt ze onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van dergelijke derden.

Neem contact met ons op

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over dit Privacybeleid.
Via e-mail: support@berkenbergmode.nl
Via deze link: Contact Us Page

Schermafbeelding_2024-04-22_141935.png